Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ chi phí sinh viên nên biết

Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời hỗ trợ các đối tượng khó khăn được tiếp cận giáo dục. Do đó, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ chi phí sinh viên.

Chính sách miễn giảm học phí

Theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, các đối tượng được miễn học phí bao gồm:

 • Trẻ em mầm non và học sinh, sinh viên khuyết tật.
 • Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.
 • Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là con của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.
 • Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là con của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.
 • Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ là người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và người học được hưởng thêm chế độ ưu đãi theo quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng sau cũng được giảm học phí:

 • Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Học sinh, sinh viên là người khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
 • Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc là con của người bị nhiễm chất độc da cam.
 • Học sinh, sinh viên là người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và người học được hưởng thêm chế độ ưu đãi theo quy định tại Nghị định này.

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Ngoài miễn giảm học phí, Nhà nước cũng hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng khó khăn, bao gồm:

 • Hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Hỗ trợ chi phí mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Chính sách hỗ trợ chi phí sinh viên

Ngoài hỗ trợ chi phí học tập, Nhà nước cũng hỗ trợ chi phí sinh viên, bao gồm:

 • Hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
 • Hỗ trợ việc làm thêm cho sinh viên.
 • Hỗ trợ vay vốn học tập.

Để được hưởng các chính sách này, học sinh, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Leave a Comment